Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 267/2011Usnesení NS ze dne 28.03.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:33.CDO.267.2011.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 267/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně M. H., zemřelé dne 17. 2. 2009, proti žalovanému J. H., o 1.430.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 245/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 6. 2010, č.j. 28 Co 260/2010-107, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví citovanému rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 24. 2. 2010, č.j. 21 C 245/2005-100, jímž obvodní soud zastavil řízení. Odvolací soud uzavřel, že vzhledem k tomu, že po zahájení řízení žalobkyně zemřela a nabytí dědictví po ní bylo potvrzeno žalovanému, brání pokračování řízení neodstranitelný nedostatek podmínky řízení (§ 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Zkoumání, zda je dovolání objektivně přípustné, předchází posouzení, zda je podal účastník k tomu subjektivně oprávněný. K podání dovolání je oprávněn (tzv. subjektivní přípustnost) pouze ten účastník, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 3/1998 pod č. 28).

Jestliže odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo řízení zastaveno, pak svým rozhodnutím dovolateli újmu nezpůsobil, a dovolání je tudíž subjektivně nepřípustné.

Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud – ani vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) – odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. b/ o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nemohlo být rozhodnuto, neboť žalovaný vstoupil současně do procesní pozice žalobce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. března 2011

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru