Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2592/2013Usnesení NS ze dne 26.11.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.2592.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 241a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2592/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce P. D., zastoupeného JUDr. Bohuslavem Petrem, advokátem se sídlem Hluboká nad Vltavou, Luční 901, proti žalované Ing. I. C., zastoupené JUDr. Janem Kubálkem, advokátem se sídlem Praha 1, Kaprova 42/14, o zaplacení 150.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 14 C 16/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. února 2013, č. j. 19 Co 89/2013-99, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 8.954,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Bohuslava Petra, advokáta se sídlem Hluboká nad Vltavou, Luční 901.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 19. února 2013, č. j. 19 Co 89/2013-99, potvrdil rozsudek ze dne 20. srpna 2012, č. j. 14 C 16/2012-70, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 150.000,- Kč se specifikovanými úroky z prodlení, změnil jej ve výroku o nákladech řízení a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu nesplňuje předpoklady přípustnosti dovolání podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej článek II, bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. - dále jen „o. s. ř.“), neboť žalovaná podle obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) neuplatnila jediný způsobilý dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Dovoláním uplatněné námitky nesměřují primárně proti právnímu posouzení věci, nýbrž vytýkají nesprávnost a neúplnost skutkových zjištění, na nichž je založen právní závěr o právu žalobce na zaplacení částky 150.000,- Kč jako dluhu ze smlouvy o půjčce ze dne 7. 4. 2011. Uplatněním způsobilého dovolacího důvodu ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu (tj. že v řízení nebylo prokázáno předání peněžních prostředků), než z jakého vyšel při posouzení věci odvolací soud, a sice že žalobce na základě smlouvy o půjčce ze dne 7. 4. 2011 žalované peněžní prostředky předal. Dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř. nenaplňují ani výtky týkající se tvrzené rozpornosti skutkových zjištění a zpochybňující způsob hodnocení provedených důkazů.

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně 26. listopadu 2013

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru