Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2529/2011Usnesení NS ze dne 19.02.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.2529.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 1 o. s. ř.

§ 107 odst. 1 o. s. ř.

§ 107 odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2529/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobců a) Mgr. M. S. a b) Mgr. J. S., zastoupených JUDr. Jaroslavem Benešem, advokátem se sídlem Soběslav, Na Pískách 477/II, proti žalované BUILD-PT s. r. o., naposledy sídlem Praha 9, Drahobejlova 27, identifikační číslo: 260 50 951, zaniklé výmazem z obchodního rejstříku ke dni 12. 2. 2011, o zaplacení 200.000,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu o zaplacení 676.432,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 5 C 69/2007, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. května 2011, č. j. 5 Co 1055/2011-229, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Prachaticích rozsudkem ze dne 29. září 2009, č. j. 5 C 69/2007-203, uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům 200.000,- Kč se specifikovaným příslušenstvím, odmítl vzájemný návrh žalované na zaplacení 676.432,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu.

Dříve, než rozsudek soudu prvního stupně nabyl právní moci, prohlásil Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. října 2009, č. j. MSPH 93 INS 3820/2009-A-27, na majetek žalované konkurz a následně usnesením ze dne 24. listopadu 2010, č. j. MSPH 93 INS 3820/2009-B-25, konkurz na majetek žalované (pravomocně) zrušil, protože majetek dlužníka (žalované) zcela nepostačuje pro uspokojení věřitelů. Žalovaná společnost byla vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce ke dni 12. února 2011.

Okresní soud v Prachaticích následně usnesením ze dne 24. března 2011, č. j. 5 C 69/2007-220, zrušil rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 29. září 2009, č. j. 5 C 69/2007-203, řízení zastavil a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu. Dovodil totiž, že povaha věci neumožňuje pokračovat v řízení, neboť žalovaná po zahájení řízení zanikla bez právního nástupce (§ 107 odst. 5 o. s. ř.).

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 6. května 2011, č. j. 5 Co 1055/2011-229, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Ztotožnil se s jeho postupem podle § 107 odst. 5 o. s. ř., jelikož žalovaná dnem, kdy byla vymazána z obchodního rejstříku, ztratila způsobilost být účastníkem řízení a jestliže nemá žádného právního nástupce, povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat (§ 107 odst. 1 a 5 o. s. ř.). K námitce žalobců dále uvedl, že rozsudek soudu prvního stupně ze dne 29. září 2009, č. j. 5 C 69/2007-203, byl doručen pouze žalobcům; jestliže současně nebyl doručen žalované ani jejímu zástupci, popř. insolvenčnímu správci, nemohl nabýt právní moci (§ 158 odst. 2 a § 159 o. s. ř.).

Dovolání žalobců proti usnesení ze dne 6. května 2011, č. j. 5 Co 1055/2011-229, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 24. března 2011, č. j. 5 C 69/2007-220 - přípustné podle § 239 odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, dále opět jen „o. s. ř.“ (srovnej článek II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.) - je zjevně bezdůvodné.

V souladu s judikaturou je závěr odvolacího soudu, že v posuzovaném případě povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat, jestliže žalovaná výmazem z obchodního rejstříku ztratila způsobilost mít práva a povinnosti (§ 68 odst. 1 obchodního zákoníku) a rovněž způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), a není zde právní nástupce, s kterým by bylo možno v řízení pokračovat (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2011, sp. zn. 30 Cdo 2038/2009). Výhrady žalobců k postupu soudu prvního stupně při doručování rozsudku Okresního soudu v Prachaticích ze dne 29. září 2009, č. j. 5 C 69/2007-203, a jejich argumentace, že uvedené rozhodnutí mohlo nabýt právní moci, jsou bezpředmětné vzhledem k výmazu žalované z obchodního rejstříku.

Zjevně bezdůvodné dovolání dovolací soud odmítl (§ 243b odst. 1 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, protože po zániku žalované zde není subjekt, jemuž (případně, v jehož prospěch) by bylo možné náhradu nákladů řízení uložit.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. února 2013

JUDr. Blanka Moudrá, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru