Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2494/2017Usnesení NS ze dne 04.07.2017

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.2494.2017.1
Dotčené předpisy

§ 2241a odst. 2 o. s. ř.

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2494/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce Mgr. F. Š., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem v Praze, Karlovo náměstí 287/18, proti žalovanému JUDr. A. H., o 77.520 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 23/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2016, č.j. 12 Co 352/2016-87, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení, jímž městský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 6. 2016, č.j. 9 C 23/2015-70, kterým Obvodní soud pro Prahu 6 zamítl návrh žalobce na přiznání osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení, odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014, srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“), neboť neobsahuje způsobilé vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.); o tuto obligatorní náležitost již dovolání nemůže být doplněno (§ 241b odst. 3, věta první, o.s.ř.) a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání definovat, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu § 237 o.s.ř. či jeho části. Požadavek, aby dovolatel vymezil, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolaní, znamená, že je povinen uvést, v řešení jaké otázky hmotného nebo procesního práva se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která taková otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která otázka hmotného nebo procesního práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, popř. která taková právní otázka (již dříve vyřešená) má být dovolacím soudem posouzena jinak.

Žalobce se naplněním kritérií uvedených v § 237 o.s.ř. vůbec nezabýval a vymezení přípustnosti nelze dovodit ani z celého obsahu dovolání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. 7. 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru