Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2232/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.2232.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 33 Cdo 2232/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně CEHA KDC elektro k. s. se sídlem v Praze 10, U Továren 770/1 (identifikační číslo 62413112), zastoupené JUDr. Marií Kostrůnkovou, advokátkou se sídlem v Táboře, Bělehradská 2759/6, proti žalovanému V. V., o 71.318,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 17 C 254/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 3. 2013, č.j. 7 Co 500/2013-45, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutím, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 10. 12. 2012, č.j. 17 C 254/2012-33, jímž Okresní soud v Písku nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků, není podle § 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. čl. II bod 1 zákona č. 404/2012 Sb., dále jen „o.s.ř.“), přípustné, protože požadované osvobození se týkalo poplatkové povinnost ve výši 3.570,- Kč.

Z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyni nebylo přiznáno osvobození od soudního poplatku ve výši 3.570,- Kč (položka 1b/ sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Podle § 238 odst. 1 písm. d/ o.s.ř. není dovolání podle § 237 přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Dovolání, jehož přípustnost je vyloučena, Nejvyšší soud odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.)

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2013

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru