Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2125/2017Usnesení NS ze dne 20.06.2017

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.2125.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2125/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně J. M., zastoupené JUDr. Zdeňkou Mikovou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Kalefova 404/15, proti žalovaným 1) S. H. a 2) Z. H., zastoupeným JUDr. Jiřím Duchoněm, advokátem se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 293, o zaplacení 318.339,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 179/2011, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. listopadu 2016, č. j. 26 Co 324/2014-350, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 22. listopadu 2016, č. j. 26 Co 324/2014-350, potvrdil usnesení ze dne 18. června 2014, č. j. 8 C 179/2011-181, jímž Okresní soud v Semilech rozhodl, že přistupuje podle § 102 odst. 2 o. s. ř. k zajištění důkazu ohledáním věci podle § 130 odst. 2 o. s. ř. tak, že se k tomuto ustanovuje znalcem Ing. K. Č., znalec z oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové se specializací vady a poruchy staveb; uložil znalci, aby provedl ohledání v usnesení specifikované budovy za účelem zjištění tam uvedených vad a aby výsledky svých zjištění zaznamenal písemnou formou. Účastníkům řízení uložil, aby znalci poskytli potřebnou součinnost.

Žalovaní podali proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které podáním došlým soudu dne 18. 4. 2017 vzali zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhoduje, neboť dovoláním napadené rozhodnutí není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a řízení nebylo doposud skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. června 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru