Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2058/2020Usnesení NS ze dne 28.07.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.2058.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2058/2020-35

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně Kortestona plus s.r.o., se sídlem v Praze 5, Za Zámečkem 744/9 (identifikační číslo osoby 289 82 622), zastoupené Mgr. Filipem Petrášem, advokátem se sídlem ve Zlíně, 2. května 7134, proti žalované E. S., bytem XY, o zaplacení 90.900,42 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 30 C 41/2018, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2017, č. j. 15 Co 388/2017-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 11. 2017, č. j. 15 Co 388/2017-12, potvrdil usnesení ze dne 4. 8. 2017, č. j. EPR 140623/2017-5, jímž Okresní soud v Ostravě odmítl návrh na vydání elektronického platebního rozkazu pro zaplacení 90.900,42 Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení; současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalobkyně podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které vzala zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 7. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru