Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 2055/2017Usnesení NS ze dne 23.05.2017

HeslaVady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.2055.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 2055/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobce Ing. M. S., zastoupeného Mgr. Michalem Poupětem, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská 1742/27, proti žalované KLECANY PROJECT s.r.o., se sídlem v Praze 5, nám. 14. října 1307/2, o 50.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 26 C 343/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 11. 2016, č.j. 39 Co 374/2016-78, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud dovolání proti v záhlaví citovanému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil rozsudek ze dne 27. 4. 2016, č.j. 26 C 343/2015-44, kterým Obvodní soud pro Prahu 5 uložil žalované zaplatit žalobci 50.000 Kč s 8,05 % úroky z prodlení od 21. 3. 2015 do zaplacení a na náhradě nákladů řízení 26.684 Kč, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, odmítl (§ 243c odst. 1, věta první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014, srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“), neboť neobsahuje způsobilé vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, a důvodu dovolání (§ 241a odst. 2 o.s.ř.); o tyto obligatorní náležitosti již dovolání nemůže být doplněno (§ 241b odst. 3 o.s.ř.) a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o.s.ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání definovat, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Požadavek, aby vymezil, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolaní, znamená, že je povinen uvést, při řešení jaké otázky hmotného nebo procesního práva se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která taková otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která otázka hmotného nebo procesního práva je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, popř. která taková právní otázka (již dříve vyřešená) má být dovolacím soudem posouzena jinak. Důvod dovolání, jímž může být jen nesprávné právní posouzení věci odvolacím soudem, se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá jeho nesprávnost (srov. § 241a odst. 1, 3 o.s.ř.).

Jak vyplývá z celého obsahu dovolání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), žalovaná shora uvedeným požadavkům nedostála.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. května 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru