Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 197/2021Usnesení NS ze dne 03.03.2021

HeslaZastavení řízení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:33.CDO.197.2021.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 197/2021-108

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8 (identifikační číslo 272 42 617), zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti žalované M. H., bytem XY, o 29.008 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 12 C 262/2018, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2020, č.j. 22 Co 37/2020-88, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Kolíně ze dne 18. 3. 2019, č.j. 12 C 262/2018-39, ve znění opravného usnesení ze dne 21. 11. 2019, č.j. 12 C 262/2018-77, tak, že žalované uložil ve stanovených splátkách zaplatit žalobkyni přiznanou jistinu s příslušenstvím; ve zbytku rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla žalovaná dovoláním.

Přípisy z 16. 7. 2020 a 17. 9. 2020 soud prvního stupně vyzval žalovanou, aby podané dovolání doplnila o chybějící údaje a aby doložila plnou moc zástupce pro dovolací řízení; listiny byly žalované doručeny 22. 7. 2020 a 2. 10. 2020.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 o.s.ř. – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 3. 2021

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru