Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1878/2016Usnesení NS ze dne 30.06.2016

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.1878.2016.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1878/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce J. P., zastoupeného JUDr. Radkem Spurným, advokátem se sídlem v Duchcově, Míru 33/9, proti žalované J. H., zastoupené Mgr. Barborou Čihákovou, advokátkou se sídlem v Chebu, Obrněné brigády 20/20, o 35.000,- Kč s příslušenstvím a o smluvní pokutu ve výši 17.150,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 9 C 403/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 11. 2015, č.j. 12 Co 414/2015-119, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím potvrdil rozsudek ze dne 10. 8. 2015, č.j. 9 C 403/2013-100, kterým okresní soud uložil žalované zaplatit žalobci 35.000,- Kč se specifikovanými úroky z prodlení, smluvní pokutu ve výši 17.150,- Kč a na náhradě nákladů řízení 10.190,- Kč; o nákladech odvolacího řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků na jejich náhradu nemá nárok.

Dovolání žalobkyně není přípustné. Napadenými meritorními výroky bylo rozhodnuto o dvou peněžitých nárocích se samostatným skutkovým základem, jejichž výše nepřevyšuje 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, viz čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“). Peněžité plnění přiznané rozhodnutími obou soudů přitom nelze označit pro účely posouzení přípustnosti dovolání za plnění ze vztahu ze spotřebitelské smlouvy nebo z pracovněprávního vztahu.

Pro úplnost se dodává, že přípustnost dovolání nezakládá nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 51/2003, ze dne 29. 8. 2002, sp. zn. 29 Odo 381/2002, a ze dne 20. 5. 2003, sp. zn. 29 Odo 10/2003).

Z uvedených důvodů Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2016

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru