Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 185/2020Usnesení NS ze dne 27.02.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.185.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1445/20


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 185/2020-287

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce M. K., narozeného XY, bytem XY, proti žalované Servatech s. r. o., se sídlem v Praze 10, Záběhlická 134/95 (identifikační číslo osoby 290 40 591), zastoupené JUDr. Michaelou Pechovou Vosátkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Muchova 233/1, o zaplacení 2.500 Kč a 2.800 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 18 C 8/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne ze dne 14. 6. 2019, č. j. 11 Co 169/2019-221, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částek 2.800 Kč (ceny, kterou zaplatil za tablet SYNFONY –TV) a 2.500 Kč (náklady spojené s reklamací). Současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 10. 5. 2017, č. j. 18 C 8/2017-23, přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl (pro neopodstatněnost) jeho návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů. Vyhověno nebylo ani dalším návrhům žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů, které podal dne 16. 1. 2018, dne 26. 2. 2018 a dne 12. 6. 2018.

Řízení o (v pořadí pátém) návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů, kterou žalobce podal dne 23. 4. 2019 spolu se stížností na nečinnost soudu ve věci jeho odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 15. 1. 2019, č. j. 18 C 8/2017-183, Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 24. 4. 2019, č. j. 18 C 8/2017-210, zastavil pro překážku věci pravomocně rozhodnuté.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 6. 2019, č. j. 11 Co 169/2019-221, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Nejvyšší soud – v souladu s čl. II části první přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – v dovolacím řízení postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání žalobce není podle § 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

Nepřípustné dovolání Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru