Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 183/2020Usnesení NS ze dne 27.02.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.183.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 1446/20


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 183/2020-284

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce M. K., bytem XY, proti žalované Servatech s. r. o., se sídlem v Praze 10, Záběhlická 134/95 (identifikační číslo osoby 290 40 591), zastoupené JUDr. Michaelou Pechovou Vosátkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Muchova 233/1, o zaplacení 2.500 Kč a 2.800 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 18 C 8/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2019, č. j. 11 Co 51/2019-203, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal zaplacení částek 2.800 Kč (ceny, kterou zaplatil za tablet SYNFONY –TV) a 2.500 Kč (náklady spojené s reklamací).

Obvodní soud pro Prahu 10 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 7. 12. 2017, č. j. 18 C 8/2017-73, žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze (odvolací soud) usnesením ze dne 19. 2. 2018, č. j. 11 Co 28/2018-88, odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně (pro nepřípustnost) odmítl a rozhodl o nákladech řízení. Protože odvolání žalobce obsahovalo současně jeho (opětovný) návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, odvolací soud řízení o něm zastavil pro překážku věci pravomocně rozhodnuté.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž současně požádal o prominutí soudního poplatku za dovolání a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 13. 4. 2018, č. j. 18 C 8/2017-115, žalobci nepřiznal osvobození od soudního poplatku za dovolání a nevyhověl jeho návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení s odůvodněním, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatnění práva, neboť proti rozhodnutí, jímž odvolací soud odmítl odvolání, není dovolání (objektivně) přípustné. Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 5. 2018, č. j. 11 Co 156/2018-126, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesením ze dne 25. 5. 2018, č. j. 18 C 8/2017-129, Obvodní soud pro Prahu 10 řízení o dovolání (proti usnesení odvolacího soudu z 19. 2. 2018) podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, zastavil (z důvodu nezaplacení soudního poplatku za dovolání) a rozhodl o nákladech dovolacího řízení.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 8. 2018, č. j. 11 Co 261/2018-145, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech řízení. Rozhodl za situace, kdy Městský soud v Praze usnesením ze dne 3. 8. 2018, č. j. 11 Co 262/2018-142, potvrdil usnesení ze dne 27. 6. 2018, č. j. 18 C 8/2017-134, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 zastavil (pro překážku věci pravomocně rozhodnuté) řízení o návrhu na přiznání osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce z řad advokátů, který žalobce podal dne 12. 6. 2018.

Proti usnesením odvolacího soudu ze dne 15. 8. 2018, č. j. 11 Co 261/2018-145, a ze dne 3. 8. 2018, č. j. 11 Co 262/2018-142, podal žalobce dovolání.

Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 15. 1. 2019, č. j. 18 C 8/2017-183, řízení o těchto dovoláních zastavil, neboť žalobce nedostál jeho výzvě, aby si pro dovolací řízení zvolil advokáta.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 3. 2019, č. j. 11 Co 51/2019-203, usnesení soudu prvního stupně ze dne ze dne 15. 1. 2018 potvrdil.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2019, č. j. 11 Co 51/2019-203, podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud posoudil podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že v záhlaví označené usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno do jeho datové schránky dne 4. 4. 2019; lhůta pro podání dovolání, která se odvíjí ode dne doručení usnesení účastníku řízení, tak začala běžet tímto dnem a skončila dne 4. 6. 2019. Dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu žalobce podal prostřednictvím datové schránky až 25. 6. 2019, tedy po uplynutí lhůty k dovolání.

Nejvyššímu soudu nezbylo než pozdě podané dovolání odmítnout (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř. ve spojení s § 218a o. s. ř.).

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru