Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 182/2020Usnesení NS ze dne 27.02.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.182.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 1447/20


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 182/2020-283

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobce M. K. bytem XY, proti žalované Servatech s. r. o., se sídlem v Praze 10, Záběhlická 134/95 (identifikační číslo osoby 290 40 591), zastoupené JUDr. Michaelou Pechovou Vosátkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Muchova 233/1, o zaplacení 2.500 Kč a 2.800 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 18 C 8/2017, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2019, č. j. 11 Co 50/2019-201, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 3. 2019, č. j. 11 Co 50/2019-201, potvrdil usnesení ze dne 20. 11. 2018, č. j. 18 C 8/2017-174, kterým Obvodní soud pro Prahu 10 nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků za řízení o obnově řízení a neustanovil mu pro takové řízení zástupce z řad advokátů.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud posoudil podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že v záhlaví označené usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno do jeho datové schránky dne 4. 4. 2019; lhůta pro podání dovolání, která se odvíjí ode dne doručení usnesení účastníku řízení, tak začala běžet tímto dnem a skončila dne 4. 6. 2019. Dovolání proti němu žalobce podal prostřednictvím datové schránky až 25. 6. 2019, tedy po uplynutí lhůty k dovolání.

Nejvyšší soud pozdě podané dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 218a o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru