Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1817/2012Usnesení NS ze dne 11.04.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.1817.2012.3
ECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.1817.2012.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 33 Cdo 1817/2012-166

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce J. Š., zastoupeného Mgr. Tomášem Výborčíkem, advokátem se sídlem v Kladně, Huťská 1383, proti žalované L. Ž., zastoupené JUDr. Klárou Long Slámovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Urbánkova 3360, o zaplacení 200.000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 120.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 73 EC 732/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2011, č. j. 13 Co 372/2011-135, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. ledna 2013, č. j. 33 Cdo 1817/2012-157, se ve výroku II. opravuje tak, že částka „12.363,- Kč“ se nahrazuje částkou „10.300,- Kč“.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 [srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., (dále jen „o. s. ř.“)] ve spojení s ustanovením 167 odst. 2 o. s. ř. opraví soud v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoliv, i po právní moci rozhodnutí.

Podáním ze dne 11. 3. 2013 došlým Nejvyššímu soudu dne 11. 3. 2013 žalovaná upozornila dovolací soud, že ve výroku II. jím vydaného usnesení je zřejmá nesprávnost, neboť v náhradě nákladů dovolacího řízení, která jí byla dovolacím soudem přiznána, je zahrnuta i daň z přidané hodnoty, ačkoliv její právní zástupkyně není jejím plátcem. Navrhla proto, aby dovolací soud tuto zřejmou nesprávnost postupem podle § 164 o. s. ř. opravil.

Návrh žalobkyně na vydání opravného usnesení je důvodný. Nejvyšší soud v usnesení ze dne 24. ledna 2013, č. j. 33 Cdo 1817/2012-157 nesprávně vyčíslil náklady dovolacího řízení, jestliže jejich součástí učinil daň z přidané hodnoty, ačkoliv právní zástupkyně žalované není jejím plátcem. V nákladovém výroku je proto v důsledku této zřejmé nesprávnosti namísto správné částky 10.300,- Kč chybně uvedena částka 12.363,- Kč.

Postupem podle ustanovení § 164 o. s. ř. ve spojení s ustanoveními 167 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. bylo zmíněné pochybení napraveno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. dubna 2013

JUDr. Ivana Zlatohlávková předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru