Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1762/2016Usnesení NS ze dne 30.11.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.1762.2016.1
Dotčené předpisy

čl. 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1762/2016-458

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobkyně I. M., zastoupené Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vladislavova 1390/17, proti žalované ESSOX, s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 231/7, identifikační číslo 26764652, zastoupené JUDr. Luďkem Chvostou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 14, o zaplacení částky 24.945,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 31/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 12. 2015, č. j. 22 Co 2270/2015-251, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích podala žalobkyně dovolání, které vzala podáním ze dne 24. 10. 2017 zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (čl. II. bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2017

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru