Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1640/2017Usnesení NS ze dne 25.04.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.1640.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1191 Sb.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1640/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce Mgr. F. Š., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 18, proti žalovanému J. K., o 176.440,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 18/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. ledna 2017, č. j. 5 Co 2430/2016-128, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 4. ledna 2017, č. j. 5 Co 2430/2016-128, potvrdil usnesení ze dne 20. října 2016, č. j. 30 C 18/2015-114, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku z žaloby a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které není podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (srov. čl. II bod 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), přípustné.

Podle § 237 o. s. ř. platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (srov. § 239 o. s. ř.).

Dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu je založeno na závěru, že nastaly předpoklady pro zastavení řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť žalobce nesplnil svou poplatkovou povinnost (nezaplatil soudní poplatek z žaloby). Dovolací námitky (podpořené nepřiléhavě odkazem na rozhodnutí ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, v němž Nejvyšší soud vyjadřoval k povinnosti účastníka řízení zaplatit poplatek za dovolání) však míří výlučně k zpochybnění závěrů obsažených v usnesení ze dne 10. 2. 2015, č. j. 30 C 18/2015-31, jímž Okresní soud v Českých Budějovicích (pravomocně) zamítl návrh žalobce na přiznání osvobození od soudního poplatku z žaloby. Žalobce je přesvědčen, že v souvislosti s rozhodováním o jeho žádosti o osvobození od soudního poplatku z žaloby nebyly jeho majetkové poměry náležitě zohledněny („činností exekutorů přišel o mnohamilionový majetek, který byl protizákonně vydražen za minimální cenu, ocitl se v postavení bezdomovce, bez příjmů a s podlomeným zdravím, byl nezákonně odsouzen za údajné falzifikáty směnek na podkladě nepravdivých svědectví církevní mafie“) a bylo mu tak znemožněno domoci se své pohledávky vůči bývalému klientovi.

Žalobce pomíjí, že spojuje-li přípustnost dovolání s tím, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky procesního práva, při jejímž řešení se měl odvolací soud odchýlit od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí jít o takovou otázku, na níž byl výrok rozhodnutí z hlediska právního posouzení skutečně založen. Otázka splnění předpokladů pro osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 o. s. ř., kterou nastolil k dovolacímu přezkumu, takovou otázkou není. Řešení otázky, na níž dovoláním napadené rozhodnutí závisí, tj. naplnění předpokladů pro postup soudu podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v dovolání ve skutečnosti zpochybněno není.

Nejvyšší soud dovolání jako nepřípustné odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být zdůvodněn (§ 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. dubna 2017

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru