Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1564/2017Usnesení NS ze dne 20.04.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.1564.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1564/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobců a) J. B. a b) P. Č., zastoupených Mgr. Václavou Burianovou, advokátkou se sídlem v Plzni, Nerudova 1404/5, proti žalovaným 1) J. H. a 2) H. H., zastoupeným JUDr. Jiřím Kacafírkem, advokátem se sídlem v Plzni, Škroupova 1981/1, o 1.051.100 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 11 C 62/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2016, č.j. 10 Co 313/2016-137, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobci podali prostřednictvím svého zmocněnce dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení krajského soudu. Jelikož zmocněnec na výzvu soudu nedoložil, že by byl oprávněn za žalobce dovolání podat, resp. nedoložil plnou moc ani skutečnost, zda je advokátem či notářem, zaslal soud přípis žalobcům, kterým je vyzval, aby sdělili, zda a kým jsou v dovolacím řízení zastoupeni, a poučil je, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Následně 27. 12. 2016 žalobci prostřednictvím své právní zástupkyně Mgr. Václavy Burianové soudu sdělili, že tato je v dovolacím řízení zastupuje a doložili plnou moc.

Na základě výzvy soudu žalobci prostřednictvím své právní zástupkyně, dopisem doručeným do datové schránky soudu prvního stupně 16. 3. 2017 sdělili, že „si nadále nepřejí v řízení pokračovat, nebudou hradit poplatek za dovolací řízení a souhlasí s tím, že řízení bude zastaveno. […] Pakliže je tento krok soudem formálně vyžadován, pak v souvislosti se shora uvedeným se bere podané dovolání zpět.“

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně 20. 4. 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru