Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1278/2011Usnesení NS ze dne 27.03.2013

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.1278.2011.2
Dotčené předpisy

čl. 107 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1278/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce Ing. J. M., proti žalované Š. Š., zastoupené Mgr. Petrem Renthem, advokátem se sídlem v Náchodě, Karlovo náměstí 88, o zaplacení 467.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 54 C 215/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. listopadu 2010, č. j. 20 Co 494/2010-180, takto:

V dovolacím řízení bude jako s procesní nástupkyní zemřelého žalobce Ing. J. M. pokračováno s M. M..

Odůvodnění:

Proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal žalobce dne 7. ledna 2011 dovolání, poté dne 9. ledna 2011 zemřel.

Podle § 107 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Podle § 107 odst. 2 o. s. ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li to povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popř. ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde.

Vzhledem k tomu, že žalobce ztratil za dovolacího řízení způsobilost být účastníkem řízení a protože povaha projednávané věci umožňuje, aby bylo v řízení pokračováno, Nejvyšší soud ve smyslu § 243c odst. 1, § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. rozhodl, že v řízení bude místo dosavadního žalobce pokračováno s M. M., které v důsledku pravomocně skončeného dědického řízení podle zprávy soudního komisaře JUDr. Jaroslava Bálka, notáře se sídlem notářského úřadu v Trutnově, Horská 634, ze dne 22. července 2011, připadla pohledávka za žalovanou ve výši 467.000,- Kč, o niž jde v dovolacím řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 27. března 2013

JUDr. Václav Duda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru