Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1261/2017Usnesení NS ze dne 29.03.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.1261.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 alinea 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1261/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobce J. K., proti žalované Komerční bance, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, identifikační číslo: 453 17 054, zastoupené JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem se sídlem Husinec, Na Ohradách 31, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 60 C 255/2008, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, č. j. 35 Co 500/2010-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Původní žalobce J. K., (dále jen „původní žalobce“), se domáhal zrušení blíže specifikovaného rozhodčího nálezu s odůvodněním, že nebyly splněny podmínky pro řešení sporu v řízení před rozhodcem.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 1. 7. 2010, č. j. 60 C 255/2008-53, ve znění usnesení ze dne 25. 8. 2010, č. j. 60 C 255/2008-63, a ze dne 12. 1. 2011, č. j. 60 C 255/2008-72, a ve spojení s usnesením ze dne 16. 2. 2011, č. j. 60 C 255/2008-77, zrušil rozhodčí nález sp. zn. K/2008/04675, vydaný dne 19. 9. 2008 rozhodcem JUDr. Alešem Pejchalem v sídle Společnosti pro rozhodčí řízení, a. s. Sokolská 60, Praha 2, který nabyl právní moci 25. 9. 2008, ve věci Komerční banka, a. s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, proti J. K., o 96.232,65 Kč s příslušenstvím (výrok I.), rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky II. až IV.), a rozhodl, že po právní moci rozsudku bude k návrhu kteréhokoliv z účastníků pokračovat v jednání ve věci samé (výrok V.).

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 5. 2011, č. j. 35 Co 500/2010-93, rozsudek ve výrocích I., III. a V. potvrdil, ve výroku II. o náhradě nákladů řízení státu jej změnil a ve výroku IV. jej zrušil a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná podala proti rozsudku odvolacího soudu dovolání, které vzala podáním došlým soudu prvního stupně dne 30. 11. 2011 zcela zpět.

Původní žalobce dne 9. 1. 2013 zemřel a soud prvního stupně usnesením ze dne 26. 1. 2017, č. j. 60 C 255/2008-142, rozhodl, že v řízení bude na místo zemřelého žalobce dále pokračováno s J. K. (§ 107 odst. 2 o. s. ř.).

V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 - dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty druhé, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobce, který zastavení řízení nezavinil, v dovolacím řízení žádné náklady nevynaložil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru