Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1180/2020Usnesení NS ze dne 13.05.2020

HeslaŘízení u dovolacího soudu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:33.CDO.1180.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1180/2020-116

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Pavlem Horňákem ve věci žalobce R. K., bytem XY, zastoupeného Mgr. Alešem Zapletalem, advokátem se sídlem Hranice, Masarykovo náměstí 122, proti žalované M. U., bytem XY, zastoupené JUDr. Lenkou Mitáčkovou, advokátkou se sídlem Zlín, Štefánikova 2529/17, o zaplacení 177 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 18 C 226/2018, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 26. 11. 2019, č. j. 60 Co 276/2019-97, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Kroměříži rozsudkem ze dne 1. 8. 2019, č. j. 18 C 226/2018-54, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 177 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 177 000 Kč od 30. 7. 2017 do zaplacení a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 26. 11. 2019, č. j. 60 Co 276/2019-97, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu, kterou se žalobce domáhal po žalované zaplacení 177 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 177 000 Kč od 30. 7. 2017 do zaplacení, zamítl a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce dovolání, které Nejvyšší soud posoudil podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání bylo podáno opožděně.

Podle § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Zmeškání lhůty k dovolání nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího soudu nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 2 o. s. ř.).

Z obsahu spisu vyplývá, že v záhlaví označený rozsudek odvolacího soudu byl právnímu zástupci žalobce doručen do datové schránky dne 13. 12. 2019; lhůta pro podání dovolání skončila dne 13. 2. 2020. Dovolání právní zástupce žalobce podal prostřednictvím datové schránky 14. 2. 2020, tedy po uplynutí lhůty k dovolání.

Nejvyšší soud opožděně podané dovolání podle § 243b ve spojení s § 218a a s § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 5. 2020

JUDr. Pavel Horňák

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru