Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

33 Cdo 1139/2017Usnesení NS ze dne 21.09.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:33.CDO.1139.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

33 Cdo 1139/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobkyně RENTAL DEALING s.r.o., se sídlem v Plzni, Univerzitní 1118/61 (identifikační číslo 252 09 248), zastoupené Mgr. Petrem Kuběnou, advokátem se sídlem v Plzni, náměstí Míru 1077/3, proti žalované MUDr. M. V., o 900.000 s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 98 C 115/2016, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 8. 2016, č.j. 21 Co 288/2016-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví citovanému usnesení krajského soudu, které vzala podáním ze dne 11. 9. 2017 (Nejvyššímu soudu doručeným 12. 9. 2017) v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. září 2017

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru