Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 657/2003Usnesení NS ze dne 27.07.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:32.ODO.657.2003.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 238 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 657/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce K. S., zastoupeného, advokátkou, proti žalovaným 1) B. B., 2) J. B., zastoupenými, advokátem, o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 8 C 101/2000, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. listopadu 2002 č. j. 56 Co 511/2002 - 102, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 4. listopadu 2002 č. j. 56 Co 511/2002 - 102 potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 29. května 2002 č. j. 8 C 101/2000 - 63, jímž byla zamítnuta žaloba na obnovu řízení vedeného u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 8 C 77/98, současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, v něm vytýkají odvolacímu soudu nesprávné právní posouzení věci a také, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolatelé navrhují, aby dovolací soud usnesení odvolacího sodu i usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil Okresnímu soudu ve Frýdku - Místku k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. a k tomu oprávněnými subjekty (žalovanými)) řádně zastoupenými advokátem (§ 241 odst. 1, 2 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání v dané věci směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není přípustné.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem; dovolací soud se proto vždy musí v prvé řadě zabývat jeho přípustností.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

V posuzovaném případě odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba o obnovu řízení, potvrdil.

Jde-li o usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o žalobě na obnovu řízení, je dovolání v dané věci přípustné podle § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. I při splnění uvedeného předpokladu přípustnosti však není dovolání přípustné, bylo-li dovoláním dotčeným výrokem rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč a v obchodních věcech 50 000 Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží (§ 238 odst. 2 ve spojení s § 237 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.).

Protože dovoláním dotčeným výrokem odvolacího soudu bylo v posuzovaném případě rozhodnuto o žalobě na obnovu řízení o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20 000 Kč (odvolací soud tímto výrokem potvrdil usnesení soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba na obnovu řízení o zaplacení 13 237,80 Kč s příslušenstvím) není ve smyslu ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. dovolání směřující proti tomuto výroku přípustné.

Za dané procesní situace, kdy nejsou splněny předpoklady přípustnosti dovolání upravené v § 237 o. s. ř., Nejvyšší soud České republiky podle § 243b odst. 5 věty prvé o. s. ř. ve spojení s § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání žalovaných jako nepřípustné bez jednání odmítl, aniž se jím mohl věcně zabývat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s . ř., neboť žalovaní nemají s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů právo a žalobci v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. července 2004

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru