Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 56/2005Usnesení NS ze dne 17.02.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:32.ODO.56.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 56/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně E.-S. spol. s r.o., zastoupené, advokátkou, proti žalované R., spol. s r.o., o 208 437,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Cm 349/99, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. října 2003, č. j. 11 Cmo 167/2003-84, takto:

I. Řízení o dovolání žalované se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 1. října 2003, č.j. 11 Cmo 167/2003-84, potvrdil v napadených výrocích I. a II. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. března 2003, č.j. 25 Cm 349/99-63, kterými bylo žalované uloženo zaplatit žalobkyni 208 437,40 Kč s 18,25 % úrokem z prodlení od 13. 9.1999 do zaplacení a náhradu nákladů řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Usnesením ze dne 25. února 2004, č.j. 25 Cm 349/99-97, Městský soud v Praze vyzval žalovanou, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti napadenému rozsudku. Zároveň poučil dovolatelku, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li do 15-ti dnů ode dne doručení usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání.

Žalované bylo usnesení Městského soudu v Praze doručeno dne 2. listopadu 2004, přesto na výzvu soudu nijak nereagovala.

Účastník může podat dovolání podle § 240 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem.

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Přestože byla žalovaná o povinném právním zastoupení poučena, právního zástupce si ani dodatečně nezvolila a ani nepožádala o jeho ustanovení soudem.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 o. s. ř. nebyl přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované podle § 243c odst. 1 ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba zabývat se otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 17. února 2005

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru