Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 497/2004Usnesení NS ze dne 21.10.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:32.ODO.497.2004.1
Dotčené předpisy

§ 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 497/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Jiřího Macka a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně I. K., zastoupené, advokátem, proti žalovanému Ing. arch. V. J., o zaplacení 16.576,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 11 Ro 362/2004, o dovolání žalovaného proti platebnímu rozkazu Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 25. března 2004, č.j. 11 Ro 362/2004-15, takto:

I. Řízení o „dovolání“ žalovaného proti platebnímu rozkazu Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 25. března 2004, č.j. 11 Ro 362/2004-15, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Strakonicích žalovanému uložil, aby do patnácti dnů ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil žalobkyni částku 16.576,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení anebo aby podal v téže lhůtě proti tomuto platebnímu rozkazu odpor a podle možností uvedl, z jakých důvodů jej podává.

Proti platebnímu rozkazu brojil žalovaný podáním, které výslovně označil jako dovolání. Žalovaný v něm rozporuje tvrzení žalobkyně o tom, že nemohla dosáhnout dobrovolně svého nároku na úhradu vícenákladů spojených se škodou vlivem vady projektu a namítá, že žalobkyně nedodržela zásady reklamace, neboť nedodala položkový rozpočet a opis stavebního deníku. Dále tvrdí, že na reklamaci reagoval podle zákona, a proto nesouhlasí s tím, aby nesl ke své tíži náhradu nákladů řízení.

Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze; občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Tím, že žalovaný směřuje dovolání přímo proti rozhodnutí soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí.

Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání” proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (shodně srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem 10/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o. s. ř. za použití § 224 odst. 1, § 151 odst. 1. a § 146 odst. 2 o. s. ř.; žalovaný nebyl v tomto řízení úspěšný a žalobkyni žádné náklady tohoto řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. října 2004

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru