Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 297/2005Usnesení NS ze dne 21.04.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:32.ODO.297.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 297/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce J. K., zastoupeného, advokátem, proti žalovaným 1) M. J., 2) Z. J., 3) T. J., zastoupeným, advokátem, o zaplacení 34 675 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 3 C 64/2001, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. června 2004 č. j. 24 Co 223/2004 - 149, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Rychnově rozsudkem ze dne 23. prosince 2003 č. j. 3 C 64/2001-124 uložil žalovaným, aby zaplatili žalobci částku 34 765 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 10% p. a. jdoucím z této částky za období do 26. 11. 1999 do zaplacení (výrok I), zamítl žalobu žalobce, do výše 10% úroku z prodlení jdoucího z částky 34 765 Kč za období od 15. 11. 1999 do 25. 11. 1999 (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III).

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 16. června 2004 č. j. 24 Co 223/2004 – 149 rozsudek soudu prvního stupně v napadené části, t. j. ve výroku I. s upřesněním, že žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci přisouzenou částku spolu s přisouzeným úrokem společně a nerozdílně a ve výroku III. s upřesněním, že žalovaní jsou povinni nahradit žalobci přisouzené náklady řízení k rukám žalobcova zástupce rovněž společně a nerozdílně, potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání.

Podáním ze dne 1. dubna 2005 vzali žalovaní dovolání v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalobci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. dubna 2005

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru