Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 1212/2005Usnesení NS ze dne 26.10.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:32.ODO.1212.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 1212/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Pavla Severina ve věci žalobkyně K. T. a. s., proti žalované C. s. p. s. d., státní příspěvkové organizaci, o zaplacení částky 216 753,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 52 C 39/2000, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2004 č. j. 27 Co 616/2003-153, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 3. července 2003 č. j. 52 C 39/2000-124 zamítl žalobu, aby žalovaná byla povinna zaplatit žalobkyni částku 216 753,90 Kč s 18% úrokem z prodlení ročně z částky 49 902,30 Kč od 28. 7. 2000 do zaplacení a s 18% úrokem z prodlení ročně z částky 166 833 Kč od 9. 9. 2000 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30. listopadu 2004 č. j. 27 Co 616/2003-153 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž navrhla, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

V daném případě bylo usnesení odvolacího soudu doručeno zástupci žalované dne 17. ledna 2005.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. končí lhůty určené podle měsíců uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty takto stanovený na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Posledním dnem k podání dovolání byl tedy 17. březen 2005. Dovolání ze dne 8. dubna 2005 předané žalovanou poště k přepravě 12. dubna 2005 bylo tudíž opožděné.

Dovolání navíc není přípustné.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo zrušen rozsudek sodu prvního stupně a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení nevyplývá z žádného ustanovení občanského soudního řádu. Dovolatelka se mýlí, pokud přípustnost dovolání vyvozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Toto ustanovení totiž upravuje přípustnost dovolání v případě měnícího rozhodnutí odvolacího soudu. Měnícím rozhodnutím však není rozhodnutí zrušovací.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 243b odst. 5, § 218a a § 218 písm. c) o. s. ř. dovolání žalované odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. října 2005

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru