Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Odo 1168/2004Usnesení NS ze dne 22.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:32.ODO.1168.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

32 Odo 1168/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně JUDr. E. Š., správkyně konkursní podstaty úpadkyně O. S. a.s. „v likvidaci“, proti žalované H. S. s.r.o., zastoupené, advokátem, o zaplacení 3,924.818,10 Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty a 3,475.602,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 29 Cm 143/94, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. února 1999, č.j. 9 Cmo 499/97-455, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 18. října 2001, došlým Nejvyššímu soudu v Brně dne 23. října 2001, vzala v plném rozsahu zpět.

Z obsahu spisu Nejvyšší soud zjistil, že po podání dovolání byl prohlášen konkurs nejen na majetek žalované, jenž však již byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. srpna 2004, č.j. 37 K 34/2000-399, zrušen po splnění nuceného vyrovnání, ale i na majetek původní žalobkyně O. S. a.s. „v likvidaci“, se sídlem v R., J. 1560, IČ ...

Protože prohlášením konkursu na majetek původní žalobkyně, tj. dnem 12. dubna 2002, bylo řízení ze zákona přerušeno [srov. § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, v platném znění], Nejvyšší soud usnesením ze dne 10. listopadu 2004 vyzval původní žalobkyni a žalovanou, aby mu sdělili, zda podávají návrh na pokračování v řízení. Dne 18. listopadu 2004 bylo Nejvyššímu soudu doručeno podání žalované ze dne 15. listopadu 2004, kterým soudu tento návrh učinila. Soud proto ve smyslu již citovaného ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání pokračoval v řízení na straně žalobkyně se správkyní konkursní podstaty původní žalobkyně a přikročil k rozhodnutí o zpětvzetí dovolání žalovanou.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2000 (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalovaná, která z procesního hlediska (zpětvzetím dovolání) zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. března 2005

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru