Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 417/2012Usnesení NS ze dne 13.08.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.ND.417.2012.1
Dotčené předpisy

§ 45 odst. 2 předpisu č. 120/2001 Sb. ve znění do 31.12.2012

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 417/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v exekuční věci oprávněného Mgr. T. G., zastoupeného Mgr. Michalem Gruberem, advokátem se sídlem v Brně, Divadelní 616/4, proti povinné STAY ACTIVE INC., se sídlem Second Floor, Capital City, Independence Avenue, P. O. Box 1312, Victoria, Mahé, Seychelská republika, registrační číslo 000093237, pro 14.052,- Kč, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu, takto:

Exekuční věc oprávněného Mgr. T. G. proti povinné STAY ACTIVE INC., pro 14.052,- Kč, podle usnesení Městského soudu v Brně ze dne 20. března 2012, č. j. 244 EC 297/2011-29, projedná a rozhodne Okresní soud v Blansku.

Odůvodnění:

Oprávněný se domáhá nařízení exekuce na majetek povinné podle usnesení Městského soudu v Brně ze dne 20. března 2012, č. j. 244 EC 297/2011-29, pro zaplacení částky 14.052,- Kč, a žádá, aby byl jejím provedením pověřen Mgr. Daniel Týč, soudní exekutor, jemuž byl návrh doručen dne 14. srpna 2012 a je veden pod sp. zn. EX 431/12.

Exekutor návrhem ze dne 20. října 2012, doručeným Nejvyššímu soudu dne 11. prosince 2012, požádal Nejvyšší soud o určení místně příslušného exekučního soudu s odůvodněním, že povinná je zahraniční právnickou osobou, která vyvíjí činnost obchodníka s pohledávkami a pravděpodobně vlastní majetek na území České republiky (bankovní účet). K podání přiložil návrh na nařízení exekuce.

Nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření [srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“), ve znění účinném do 31. prosince 2012].

Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud - přihlížeje k zásadě hospodárnosti - určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Blansku, v jehož obvodu má sídlo exekutor, jehož pověření provedením exekuce oprávněný navrhl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. srpna 2013

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru