Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 301/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.ND.301.2017.1
Dotčené předpisy

§ 105 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Nd 301/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně D. H., zastoupené Mgr. Petrem Ostrouchovem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Voršilská 10, PSČ 110 00, proti žalovanému Česká expedice, z. s., se sídlem v Ostravě, Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ 723 00, o zaplacení částky 14 640 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 C 213/2016, o nesouhlasu tohoto soudu s postoupením věci Obvodním soudem pro Prahu 1, takto:

K rozhodnutí o nesouhlasu Okresního soudu v Ostravě s postoupením věci Obvodním soudem pro Prahu 1 je věcně příslušný Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 22. 4. 2016, č. j. 11 C 24/2016-25, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému. Usoudil totiž, že žalobou uplatněný nárok na úhradu nákladů právního zastoupení v řízení u ADR Centra pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky nelze posuzovat jako právo na náhradu škody, neboť jde o náklady spojené s uplatněním pohledávky a tedy o její příslušenství. Není proto podle jeho názoru dána místní příslušnost na výběr daná podle místa, kde vznikla škoda.

Okresní soud v Ostravě předložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o jeho nesouhlasu s postoupením věci. Argumentuje ve prospěch názoru, že uplatněný nárok není procesním nárokem na náhradu nákladů řízení, proto je na místě jeho posouzení jako práva na náhradu škody. Z toho dovozuje, že není místně příslušným k projednání věci.

Podle § 104a odst. 4 věty první o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

Okresní soud v Ostravě zřejmě přehlédl ustanovení § 105 odst. 3 o. s. ř., podle něhož jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil.

Nadřízeným soudem Okresního soudu v Ostravě je Krajský soud v Ostravě.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 104a odst. 4 ve spojení s § 105 odst. 3 o. s. ř.).

Usnesením Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti jsou účastníci řízení a soudy vázáni (§ 104a odst. 7 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2017

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru