Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Nd 248/2013Usnesení NS ze dne 15.10.2013

HeslaPodjatost
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.ND.248.2013.1
Dotčené předpisy

§ 15a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 41a odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

32 Nd 248/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody ve věci oprávněného města Lomnice nad Popelkou, se sídlem v Lomnici nad Popelkou, Husovo náměstí 6, identifikační číslo osoby 00 27 59 05, proti povinným 1) Ing. J. H. a 2) J. H., pro 99.139,- Kč s příslušenstvím, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 6 C 286/2008, o námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze uplatněné povinnými k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2012, č. j. Nco 49/2012-107, takto:

K námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze uplatněné povinnými k usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2012, č. j. Nco 49/2012-107, se jako k nepřípustné nepřihlíží.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 11. dubna 2012, č. j. Nco 49/2012-107, Vrchní soud v Praze k návrhu povinných rozhodl, že ve výroku uvedení soudci Krajského soudu v Hradci Králové nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedené tímto soudem pod sp. zn. 17 Co 435/2011.

Podáním ze dne 5. listopadu 2012 vznesli povinní námitku podjatosti ve věci rozhodujících soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Zdeňka Kovaříka, Mgr. Mileny Filingerové a JUDr. Vladislavy Riegrové, Ph.D., kterou blíže odůvodnili v podání ze dne 1. února 2013.

Povinní odůvodňují vznesenou námitku tak, že soudci Vrchního soudu v Praze bez nařízení jednání a při prokazatelném upření práva se k osobám soudců vyjádřit řádně, důvodně a včas vznesenou námitku podjatosti soudců Krajského soudu v Hradci Králové projednali a rozhodli o ní, aniž bylo provedeno řádné dokazování a účastníkům dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí.

Okresní soud v Semilech předložil věc k rozhodnutí o námitce podjatosti Nejvyššímu soudu.

Námitka podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze uplatněná povinnými v situaci, kdy již Vrchní soud v Praze o námitce podjatosti soudců odvolacího Krajského soudu v Hradci Králové rozhodl, a soudci Vrchního soudu v Praze nejsou soudci, kteří mají podle rozvrhu práce ve věci žaloby pro zmatečnost jednat a rozhodnout o ní ve smyslu ustanovení § 15a odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), je tak úkonem, který není za řízení přípustný a k němuž se nepřihlíží (§ 41a odst. 3 o. s. ř.), když nemůže mít žádný vliv na probíhající řízení o žalobě pro zmatečnost. Řízení o námitce podjatosti soudců Krajského soudu v Hradci Králové je dílčím řízením, které proběhlo v rámci řízení o věci samé. Toto dílčí řízení skončilo rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 11. dubna 2012, č. j. Nco 49/2012-107, a mimo toto dílčí řízení nemají soudci Vrchního soudu v Praze v řízení o žalobě pro zmatečnost žádnou působnost. O námitce podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze proto není možné rozhodnout a Nejvyšší soud o této situaci povinné, i ostatní subjekty účastné na řízení, zpravuje tímto usnesením, jež má povahu úkonu soudu obsahujícího jen informaci o způsobu jejího vyřízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2013

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru