Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 98/2013Usnesení NS ze dne 12.03.2013

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.98.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 98/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně České spořitelny, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45 24 47 82, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze, Vyskočilova 1326/5, adresa pro doručování Plzeň, Úslavská 752/33, proti žalovanému H.H. , o zaplacení částky 143.427,26 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově pod sp. zn. 109 EC 220/2011, o „odvolání“ žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2012, č. j. 15 Co 635/2012-36, takto:

I. Řízení o „odvolání“ žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2012, č. j. 15 Co 635/2012-36, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem pro uznání ze dne 23. března 2012, č. j. 109 EC 220/2011-26, Okresní soud v Bruntále - pobočka v Krnově uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku

143.427,26 Kč s úrokem z prodlení a náhradu nákladů řízení, vše ve splátkách po 6.000,- Kč měsíčně až do úplného zaplacení, pod ztrátou výhody splátek.

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným usnesením potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadené části o lhůtě k plnění uložené povinnosti (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Žalovaný, nezastoupen advokátem, se podáním ze dne 18. července 2012 adresovaným Krajskému soudu v Ostravě a označeným jako „odvolání proti rozsudku vydaný 31. 5. 2012“ domáhal toho, aby soud vydal rozhodnutí o umožnění splátek ve výši 488,- Kč měsíčně.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle ustanovení § 201 o. s. ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu soudem vyššího stupně (Nejvyšším soudem) je dovolání (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.); občanský soudní řád proto také ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání „odvolání” proti rozhodnutí odvolacího soudu. Tím, že žalovaný napadá rozhodnutí odvolacího soudu „odvoláním”, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o „odvolání“ žalovaného proti usnesení odvolacího soudu, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 1999, sp. zn. 2 Cdon 1579/97, které je veřejnosti k dispozici na jeho webových stránkách).

Za těchto okolností nebyl důvod vyvozovat procesní důsledky též z té skutečnosti, že nebyla splněna podmínka povinného zastoupení advokátem stanovená v § 241 o. s. ř., jež je podmínkou dovolacího řízení, a že nebyl zaplacen soudní poplatek za dovolání.

Pro úplnost Nejvyšší soud uvádí, že i kdyby podání žalovaného bylo dovoláním proti rozhodnutí odvolacího soudu, bylo by jako nepřípustné odmítnuto (poté, co by byla splněna poplatková povinnost žalovaného), poněvadž dovolání proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o lhůtě k plnění uložené povinnosti, není přípustné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2003, sp. zn. 28 Cdo 567/2003, uveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod C 1928, z pozdější doby např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. listopadu 2010, sp. zn. 22 Cdo 234/2009, in www.nsoud.cz).

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaný z procesního hlediska zavinil, že řízení o odvolání bylo zastaveno, a žalobkyni podle obsahu spisu v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. března 2013

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru