Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 868/2020Usnesení NS ze dne 14.04.2020

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.868.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 868/2020-259

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně Český inkasní kapitál, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, identifikační číslo osoby 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti žalovaným 1) J. R., narozenému XY, bytem XY, 2) I. R., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Miroslavou Zlatníkovou, advokátkou se sídlem v Mostě, Čsl. armády 1676/86, a 3) H. R., narozené XY, bytem XY, o zaplacení částky 115 747,77 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 32 C 365/2007, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 9. 2019, č. j. 17 Co 203/2018-205, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Mostě doplňujícím rozsudkem ze dne 6. 4. 2018, č. j. 32 C 365/2007-151, uložil žalovaným 1), 2) a 3) zaplatit žalobkyni zákonný úrok z prodlení z částek a za dobu tam uvedenou (výrok I.), žalobu co do úroku z prodlení ve výši přesahující zákonnou sazbu zamítl (výrok II.), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalované 3) potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a III. (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná 2) dovolání, které podáním doručeným soudu prvního stupně dne 15. 2. 2020 vzala zpět a navrhla zastavení dovolacího řízení.

Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 4. 2020

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru