Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 6047/2016Usnesení NS ze dne 28.02.2017

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.6047.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 6047/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně PROBUTO a. s., se sídlem v Havlíčkově Brodě, Svatovojtěšská 2835, identifikační číslo osoby 25277901, proti žalované P Automobil Import s. r. o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 25080229, zastoupené Mgr. Hynkem Peroutkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 671/24, o zaplacení částky 3 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 64 Cm 56/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 2. 2015, č. j. 3 Cmo 407/2014-78, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 18. 7. 2014, č. j. 64 Cm 56/2013-49, kterým Městský soud v Praze nepřiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem.

Vzhledem k datu vydání rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“).

Usnesením ze dne 28. 5. 2015, č. j. 64 Cm 56/2013-86, doručeným dne 1. 6. 2015, soud prvního stupně vyzval žalobkyni, aby předložila soudu procesní plnou moc či jinou listinu opravňující k podání dovolání osobu uvedenou v § 241 o. s. ř. a dovolání takovou osobou vyhotovené a podepsané, a současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy. Žalobkyně podáním ze dne 12. 6. 2015, podaným k poštovní přepravě dne 15. 6. 2015 a doručeným Městskému soudu v Praze dne 17. 6. 2015 (srov. č. l. 87 spisu), požádala o přidělení zástupce „ex offo“. Soud prvního stupně usnesením ze dne 1. 7. 2015, č. j. 64 Cm 56/2013-92, zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů a Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 1. 7. 2016, č. j. 3 Cmo 115/2016-144, odmítl pro vady odvolání žalobkyně proti tomuto usnesení. Žalobkyně podala dne 20. 9. 2016 žalobu pro zmatečnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 7. 2016, č. j. 3 Cmo 115/2016-144. Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 10. 2016, č. j. 64 Cm 56/2013-165, vyloučil řízení o žalobě pro zmatečnost k samostatnému řízení. Věc je vedena u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cn 28/2016.

Usnesením ze dne 15. 8. 2016, č. j. 64 Cm 56/2013-152, doručeným dne 22. 8. 2016, soud prvního stupně opakovaně vyzval žalobkyni k předložení procesní plné moci či jiné listiny opravňující k podání dovolání osobu uvedenou v § 241 o. s. ř. a dovolání takovou osobou vyhotoveného a podepsaného, a současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy. Ke zhojení nedostatku povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 2. 2017

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru