Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 5972/2016Usnesení NS ze dne 01.02.2017

HeslaPodmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.5972.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 5972/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, se sídlem v Paříži, 1 boulevard Haussmann, registrační číslo 542097902, Francouzská republika, podnikající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 3208/5, identifikační číslo osoby 03814742, proti žalované M. B., o zaplacení částky 22 519,04 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 111 C 66/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 6. 2016, č. j. 17 Co 376/2015-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Teplicích rozsudkem pro uznání ze dne 23. 10. 2014, č. j. 111 C 66/2014-23, uložil žalované zaplatit žalobkyni částku 22 519,04 Kč s příslušenstvím a na náhradu nákladů řízení částku 1 034 Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně co do lhůty k plnění (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, přičemž při jeho podání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila (a netvrdila), že má právnické vzdělání. Usnesením ze dne 6. 10. 2016, č. j. 111 C 66/2014-66, doručeným dne 24. 10. 2016, soud prvního stupně vyzval žalovanou, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nebude-li v určené lhůtě nedostatek povinného zastoupení odstraněn, soud dovolací řízení zastaví. Ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 2. 2017

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru