Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 572/2017Usnesení NS ze dne 08.03.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.572.2017.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 572/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně AB 4 B. V., se sídlem v Amsterodamu, Strawinskylaan 933, WTC TWr B, 1077XX, registrační číslo 34186049, Nizozemské království, zastoupené Mgr. Romanem Pospiechem, advokátem se sídlem v Praze 2, Svobodova 136/9, proti žalovanému M. B., o zaplacení částky 4 921,45 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 44 C 224/2015, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 5. 2016, č. j. 17 Co 73/2016-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Mostě rozsudkem pro uznání ze dne 15. 1. 2016, č. j. 44 C 224/2015-20, uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 4 921,45 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a na nákladech řízení částku 1 489 Kč (výrok II.), to vše v pravidelných měsíčních splátkách po 1 000 Kč pod ztrátou výhody splátek (výrok III.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným usnesením potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku III. (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky 23 bodu 2. sazebníku poplatků 2 000 Kč.

K zaplacení tohoto soudního poplatku byl žalovaný vyzván usnesením Okresního soudu v Mostě ze dne 2. 1. 2017, č. j. 44 C 224/2015-43, v němž byl zároveň poučen o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a o tom, že pokud soudní poplatek ve stanovené lhůtě neuhradí, soud dovolací řízení zastaví. Výzva byla žalovanému doručena dne 9. 1. 2017, žalovaný však soudní poplatek dosud neuhradil.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Pro úplnost nutno uvést, že žalovaný nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, dovolání nebylo sepsáno advokátem, ani nebylo zjištěno, že by žalovaný měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 2. 1. 2017, č. j. 44 C 224/2015-44, Okresní soud v Mostě vyzval žalovaného s odkazem na ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení v řízení o dovolání. Současně žalovaného poučil o tom, jakým způsobem lze nedostatek povinného zastoupení odstranit, a o následcích nesplnění výzvy. Žalovaný ani přes řádnou výzvu soudu prvního stupně, která mu byla doručena dne 9. 1. 2017, nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Nesplní-li dovolatel, ač řádně vyzván, podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení, je to důvodem k zastavení řízení o dovolání podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. 3. 2017

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru