Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 4120/2019Usnesení NS ze dne 21.01.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.4120.2019.2
Dotčené předpisy

§ 243 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 4120/2019-566

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně ROPI s. r. o., se sídlem v Pardubicích, Kašparova 1274, identifikační číslo osoby 25922831, zastoupené JUDr. Alešem Popelkou, advokátem se sídlem v Pardubicích, třída Míru 92, proti žalovanému M. Š., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Vladimírem Zimou, advokátem se sídlem v Pardubicích, Na Drážce 1549, o zaplacení částky 715 440 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 57 Cm 95/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 11. 2018, č. j. 4 Cmo 186/2017-504, ve znění opravného usnesení ze dne 11. 7. 2019, č. j. 4 Cmo 186/2017-526, takto:

Vykonatelnost rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 11. 2018, č. j. 4 Cmo 186/2017-504, ve znění opravného usnesení ze dne 11. 7. 2019, č. j. 4 Cmo 186/2017-526, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 29. 8. 2017, č. j. 57 Cm 95/2010-470 (v pořadí třetím ve věci), zamítl žalobu o zaplacení 715 440 Kč se zákonným úrokem z prodlení (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky II. a III.).

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalobkyně potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. co do částky 221 440 Kč se zákonným úrokem z prodlení, ve zbývajícím rozsahu jej změnil tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 494 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (druhý až pátý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, přičemž současně navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí, neboť mu neprodleným výkonem napadeného rozsudku hrozí závažná újma.

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 1 článku II, části první, přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí nebo exekucí by mohla být dovolateli způsobena závažná újma na jeho právech, a to vzhledem k výši plnění, k němuž byl zavázán. Předpoklady pro odklad výkonu rozhodnutí jsou tedy v projednávané věci splněny. Nejvyšší soud proto vykonatelnost napadeného rozhodnutí odvolacího soudu podle shora citovaného ustanovení odložil do právní moci rozhodnutí, jímž bude dovolací řízení skončeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 1. 2020

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru