Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 3925/2016Usnesení NS ze dne 26.01.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.3925.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 3925/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Hanou Gajdziokovou v právní věci žalobkyně Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 180/1632, identifikační číslo osoby 60197609, zastoupené JUDr. Pavlem Hráškem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 1053/21, proti žalovanému M. B., o zaplacení částky 95 762,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 30 EC 1270/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 10. 2014, č. j. 17 Co 420/2014-114, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 18. 4. 2014, č. j. 30 EC 1270/2012-99, kterým Okresní soud v Litoměřicích nepřiznal žalovanému osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem nebo sám měl právnické vzdělání.

Vzhledem k datu vydání rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s bodem 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“).

Usnesením ze dne 21. 12. 2015, č. j. 30 EC 1270/2012-154, doručeným dne 29. 12. 2015, a opakovaně usnesením ze dne 8. 6. 2016, č. j. 30 EC 1270/2012-190, doručeným dne 13. 6. 2016, soud prvního stupně vyzval žalovaného, aby si pro zastupování v dovolacím řízení k podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy. Ke zhojení nedostatku povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalovaného podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. pro nesplnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. ustanovení § 241 o. s. ř.) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 1. 2017

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru