Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 3338/2017Usnesení NS ze dne 25.09.2017

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.3338.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 3338/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně FOXDALE INVESTMENTS LTD., se sídlem v Londýně, Finchley Road 788/790, NW11 7TJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. číslo 6370343, zastoupené JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze, Letenská 121/8, proti žalované B. B., zastoupené JUDr. Milanem Břeněm, advokátem se sídlem ve Svitavách, náměstí Míru 58/47, o zaplacení 132 045,91 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 7 C 82/2017, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 24. 1. 2017, č. j. 22 Co 11/2017-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích potvrdil usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze dne 9. 12. 2016, č. j. EPR 177994/2016-8, jímž byl zamítnut návrh žalované na prominutí zmeškání lhůty pro podání odporu proti elektronickému platebnímu rozkazu Okresního soudu ve Svitavách ze dne 7. 9. 2016, č. j. EPR 177994/2016-5.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 16. 5. 2017, doručeným Okresnímu soudu ve Svitavách téhož dne, vzala zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 9. 2017

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru