Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 32/2017Usnesení NS ze dne 22.02.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.32.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 32/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Marka Doležala ve věci žalobkyně Česká spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, proti žalovaným 1) M. Z, zastoupenému Mgr. Ivem Siegelem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Školská 695/38, PSČ 110 00, a 2) A. Z., o zaplacení částky 935 378 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 5 C 31/2014, o dovolání prvního žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2016, č. j. 28 Co 261/2016-116, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání prvního žalovaného proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Praze odmítl odvolání prvního žalovaného proti rozsudku pro zmeškání Okresního soudu v Nymburce ze dne 16. 7. 2014, č. j. 5 C 31/2014-65, ve znění opravného usnesení ze dne 12. 2. 2015, č. j. 5 C 31/2014-77, jímž bylo žalovaným uloženo zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně 935 378 Kč s úrokem 6,7 % jdoucím z částky 712 483,08 Kč od 3. 9. 2011 do zaplacení a uhradit náklady řízení před soudem prvního stupně (první výrok), a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok), není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 – dále jen „o. s. ř.“ (srov. bod 2 článku II, části první, přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 2. 2017

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru