Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 3192/2014Usnesení NS ze dne 15.06.2015

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:32.CDO.3192.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 3192/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobců a) Ing. F. Š., b) Ing. J. R., MBA, a c) Sokolovské uhelné, právního nástupce, a. s., se sídlem v Sokolově, Staré náměstí 69, PSČ 356 01, identifikační číslo osoby 26348349, společně zastoupených Mgr. Radkem Pokorným, advokátem se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Karoliny Světlé 301/8, PSČ 110 00, proti žalovaným 1) Ing. J. K., CSc., zastoupenému Mgr. Radkem Bláhou, advokátem se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Panská 891/5, PSČ 110 00, 2) Aqua Investments Ltd., se sídlem Main Street, Charlestown, Nevis, P. O. Box 556, reg. č. C 27157, 3) Ing. P. T., a 4) ELIZWOOD TRADING LIMITED, se sídlem Stasinou Street 24, Ria Court 13, Larnaka, Kyperská republika, reg. č. HE 166937, o návrhu na náhradu škody a zdržení se protiprávního jednání, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn 44 Cm 144/2012, o dovolání žalobců proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. března 2014, č. j. 7 Cmo 484/2012-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobci podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 21. května 2015 vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (srov. čl. II bod 7 přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), [dále též jen „o. s. ř.“] zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.)

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2015

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru