Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 3181/2012Usnesení NS ze dne 31.07.2013

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.3181.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 3181/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce Ing. arch. J. R., zastoupeného Mgr. Janem Farkačem, advokátem, se sídlem v Brně, Střední 595/26, PSČ 602 00, proti žalované MOSS logistic s. r. o., se sídlem v Hustopečích, Bratislavská 21, PSČ 693 01, identifikační číslo osoby 63481359, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, PSČ 602 00, o zaplacení částky 2,187.176,57 Kč, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 19/16 Cm 256/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. června 2012, č. j. 5 Cmo 404/2011-363, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, které posléze - podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 3. července 2013 - vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (srov. čl. II bod 7 přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 234b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.; žalobci, který by měl právo na náhradu nákladů v dovolacím řízení vynaložených, takové náklady podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2013

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru