Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2830/2012Usnesení NS ze dne 12.02.2013

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.2830.2012.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2830/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně Komerční banky, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo osoby 45 31 70 54, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 15, proti žalovaným 1) L. F., a 2) L. F. , o zaplacení částky 148.134,88 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 27 C 239/2009, o „odvolání“ žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2011, č. j. 51 Co 103/2011-139, takto:

I. Řízení o „odvolání“ žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2011, č. j. 51 Co 103/2011-139, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 6. října 2010, č. j. 27 C 239/2009-114, uložil žalovaným společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni částku 26.865,56 Kč (představující zákonný úrok z prodlení z jistiny, o níž již rozhodl předchozím rozsudkem) a náhradu nákladů řízení ve výši 53.041,60 Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.

Proti rozsudku soudu prvního stupně podali žalovaní odvolání, které následně vzali zpět v rozsahu, v němž směřovalo proti vyhovujícímu výroku ve věci samé.

Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným usnesením zastavil řízení o odvolání proti vyhovujícímu výroku rozsudku soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o odvolání žalovaných proti výroku o nákladech řízení tak, že změnil rozsudek soudu prvního stupně a uložil žalovaným zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně na náhradu nákladů řízení částku 44.411,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (druhý výrok). Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok).

Podáním ze dne 10. října 2011, doručeným soudu prvního stupně dne 12. října 2011, žalovaní požádali o umožnění splátek vzhledem ke zdravotnímu stavu prvního žalovaného, a to nejméně ve výši 8.000,- Kč měsíčně. Na výzvu soudu prvního stupně ze dne 4. listopadu 2011, č. j. 27 C 239/2009-157, k doplnění a opravě podání, sdělili podáním ze dne 14. prosince 2011, jež bylo doručeno soudu prvního stupně dne 16. prosince 2011, že jejich podání je míněno jako opravný prostředek proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č. j. 51 Co 103/2011-139, a to odvolání proti druhému a třetímu výroku - tedy proti výrokům o nákladech řízení, a že žádají o umožnění splátek ve výši 8.000,- Kč měsíčně.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle ustanovení § 201 o. s. ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu soudem vyššího stupně (Nejvyšším soudem) je dovolání (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.); občanský soudní řád proto také ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání „odvolání” proti rozhodnutí odvolacího soudu. Tím, že žalovaní napadají rozhodnutí odvolacího soudu „odvoláním”, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o „odvolání” žalovaných proti usnesení odvolacího soudu, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. července 1999, sp. zn. 2 Cdon 1579/97, které je veřejnosti k dispozici na jeho webových stránkách).

Za těchto okolností nebyl důvod vyvozovat procesní důsledky též z té skutečnosti, že nebyla splněna podmínka povinného zastoupení advokátem stanovená v § 241 o. s. ř., jež je podmínkou dovolacího řízení, a že nebyl zaplacen soudní poplatek za dovolání.

Nejvyšší soud považuje za potřebné uvést, že i kdyby podání žalovaných bylo dovoláním, bylo by jako nepřípustné odmítnuto (po splnění poplatkové povinnosti žalovaných), neboť proti rozhodnutí odvolacího soudu o lhůtě k plnění není dovolání přípustné podle žádného ustanovení občanského soudního řádu.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaní z procesního hlediska zavinili, že řízení o odvolání bylo zastaveno, a žalobkyni podle obsahu spisu v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2013

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru