Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2821/2017Usnesení NS ze dne 25.09.2017

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.2821.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2821/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Gallusem v právní věci žalobkyně T. S., proti žalovanému P. B., se sídlem v Ostravě, Opavská 845, identifikační číslo osoby 62359207, zastoupenému JUDr. Petrou Faldynovou, advokátkou se sídlem v Lichnově 549, o zaplacení 111 302 Kč, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 15/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 10. 2016, č. j. 7 Cmo 133/2016-115, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud zastavil podle § 243f odst. 2, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) řízení o dovolání žalobkyně proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Vrchní soud v Olomouci potvrdil zamítavý rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 1. 2016, č. j. 21 Cm 15/2014-86 (výrok I.), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.), neboť dovolatelka, ač řádně vyzvána, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (srov. § 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. 12. 2013), se podává z bodu 7. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a z bodu 2. čl. II přechodných ustanovení části první zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 9. 2017

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru