Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2688/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.2688.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2688/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně Kariéra spol. s r. o., se sídlem v Praze 3, Vinohradská 184/2396, identifikační číslo osoby 62583531, zastoupené Mgr. Pavlem Batěkem, advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, proti žalované SAVA TRADE, spol. s r. o., se sídlem v Milčicích č. p. 106, PSČ 289 11, identifikační číslo osoby 49703391, zastoupené Mgr. Ing. Daliborem Jandurou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103/17, PSČ 500 03, o zaplacení částky 35.819,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 12 EC 170/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2013, č. j. 12 Co 48/2013-118, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 3.436,40 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího advokáta Mgr. Pavla Batěka, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00.

Odůvodnění:

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. článku II., části první, přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2013 (dále též jen „o. s. ř.“).

Dovolání žalované proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí, v němž oběma dovoláním napadenými výroky bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000 Kč a o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy ani o věci uvedené v ustanovení § 120 odst. 2 o. s. ř. se nejedná.

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. září 2013

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru