Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2682/2017Usnesení NS ze dne 26.07.2017

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.2682.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2682/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Příhodou ve věci žalobkyně NICOTRANS a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Hlinská 457/2A, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 26033321, zastoupené Mgr. Eduardem Křiklavou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Jeronýmova 174/2, proti žalované České podnikatelské pojišťovně, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 63998530, o zaplacení 988 676 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 25 Cm 12/2015, o dovolání znaleckého ústavu Univerzita Karlova, se sídlem v Praze 1 – Starém Městě, Ovocný trh 560/5, PSČ 116 36, identifikační číslo osoby 00216208, 1. lékařská fakulta, se sídlem v Praze 2, Kateřinská 32, PSČ 121 08, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 2016, č. j. 1 Cmo 107/2016-166, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2016, č. j. 25 Cm 12/2015-146, jímž bylo znaleckému ústavu Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, přiznáno znalečné ve výši 23 292,50 Kč.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl znalecký ústav opravným prostředkem, jenž je označen jako odvolání, podle obsahu (§ 41 odst. 2 občanského soudního řádu) však jde o dovolání.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 24. 7. 2017 vzal znalecký ústav toto dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 7. 2017

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru