Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2625/2013Usnesení NS ze dne 25.11.2013

HeslaDovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.2625.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 3 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 389/14 ze dne 26.05.2015 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2625/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Intrum Justitia, s.r.o., se sídlem v Praze 9, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 25083236, zastoupené Mgr. Robertem Lukešem, advokátem se sídlem v Praze 4, 7. května 1109/26, proti žalovaným 1) D. P., a 2) R. T., oběma zastoupeným Tomášem Máchou, advokátem se sídlem v Praze 2, Blanická 922/25, o zaplacení 201 341 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 9 C 2/2010, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2013, č. j. 21 Co 379/2012-112, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaní podali dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku, jímž Městský soud v Praze potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 14. října 2011, č. j. 9 C 2/2010-71, ve vyhovujícím výroku ve věci samé, jímž bylo žalovaným uloženo zaplatit společně a nerozdílně žalobkyni 201 341 Kč s příslušenstvím, změnil ho ve výši náhrady nákladů řízení, kterou soud prvního stupně přiznal žalobkyni vůči žalovaným, a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovolání, z jehož obsahu lze dovodit, že směřuje proti napadenému rozhodnutí v rozsahu jeho potvrzujícího výroku ve věci samé, trpí vadou, neboť dovolatelé v dovolání oproti požadavkům vymezeným pro obsah dovolání v ustanovení § 241a odst. 2 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) neuvedli, v čem spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. ustanovení § 237 o. s. ř.).

Uvedený nedostatek nelze již odstranit, neboť lhůta pro podání dovolání, během níž tak bylo možno učinit (srov. ustanovení § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.), dovolatelům uplynula dne 15. dubna 2013 (srov. ustanovení § 57 odst. 2 větu první o. s. ř.). Jde přitom o takovou vadu, jež brání pokračování v dovolacím řízení, neboť v důsledku absence uvedené náležitosti nelze posoudit přípustnost dovolání.

Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. listopadu 2013

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru