Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 256/2021Usnesení NS ze dne 09.02.2021

HeslaPříslušnost soudu funkční
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:32.CDO.256.2021.1
Dotčené předpisy

§ 243b o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 256/2021-510

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Jiřím Němcem ve věci žalobkyně VIT+ s. r. o., se sídlem v Brně, Židenice č. ev. 68, identifikační číslo osoby 25528599, proti žalované EVECO Brno, s. r. o., se sídlem v Brně, Březinova 1608/42, identifikační číslo osoby 65276124, o zaplacení 43 483 Kč s příslušenstvím a 19 433,27 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 17 ECm 4/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 5. 2020, č. j. 4 Cmo 11/2020-439, a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2019, č. j. 17 ECm 4/2014-373, takto:

I. Řízení o „dovolání“ žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2019, č. j. 17 ECm 4/2014-373, se zastavuje.

II. Dovolací řízení se zastavuje.

III. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 5. 2020, č. j. 4 Cmo 11/2020-439, a též proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2019, č. j. 17 ECm 4/2014-373. Podáním ze dne 23. 1. 2021 vzala své dovolání zpět.

Nejvyšší soud postupoval – v souladu s bodem 1 článku II přechodných ustanovení části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (srov. § 236 odst. 1 o. s. ř.). Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ proti rozsudku soudu prvního stupně podle § 243b ve spojení s § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem ke zpětvzetí dovolání Nejvyšší soud za použití § 243f odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení (o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu) zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

K rozhodnutí o vrácení zaplaceného soudního poplatku za dovolání je příslušný soud prvního stupně (srov. § 3 odst. 2 větu první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 2. 2021

Mgr. Jiří Němec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru