Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2531/2017Usnesení NS ze dne 02.08.2017

HeslaOdklad vykonatelnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.2531.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243 odst. a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2531/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně ASEKOL SK s. r. o., se sídlem v Bratislavě, Lamačská cesta 45, PSČ 841 03, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 45602689, zastoupené Mgr. Janem Kořánem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1015/55, PSČ 110 00, proti žalované REMA Systém, a. s., se sídlem v Praze 4 – Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 64510263, zastoupené JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, o uložení povinnosti strpět provedení kontroly, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 70 C 109/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2017, č. j. 39 Co 406/2016-124, takto:

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2017, č. j. 39 Co 406/2016-124, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Žalovaná podala včasné dovolání proti shora označenému rozsudku a navrhla, aby dovolací soud odložil jeho vykonatelnost, neboť jí v případě okamžitého výkonu tohoto rozhodnutí hrozí újma na jejích právech.

Podle § 243 písm. a) občanského soudního řádu může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

S přihlédnutím k povaze plnění, jež bylo uloženo napadeným rozhodnutím, Nejvyšší soud posoudil předpoklady stanovené citovaným ustanovením jako splněné a návrhu na odklad vykonatelnosti rozhodnutí odvolacího soudu vyhověl.

Vykonatelnost je odložena do právní moci rozhodnutí, jímž bude dovolací řízení skončeno.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 8. 2017

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru