Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2490/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:32.CDO.2490.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2490/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně M-TRAFIK s. r. o., se sídlem v Berouně 2, Náměstí Marie Poštové 854, PSČ 266 01, identifikační číslo osoby 61854867, zastoupené JUDr. Evou Koubovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 343/6, PSČ 120 00, proti žalovaným 1) H. O., 2) H. K. a 3) E. K., všem zastoupeným Tomášem Máchou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Blanická 922/25, PSČ 120 00, o zaplacení částky 671.546,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 28 Cm 37/2005, o dovolání žalovaných proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. února 2013, č. j. 2 Cmo 341/2012-652, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 7. článku II., části první, přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2013 (dále též jen „o. s. ř.“).

Dovolání žalovaných proti výroku pod bodem I v záhlaví označeného usnesení, jímž odvolací soud odmítl odvolání žalovaných proti přisuzujícímu výroku pod bodem III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2011, č. j. 28 Cm 37/2005-627, není podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, protože rozhodnutím o odmítnutí dovolání řízení v této věci nekončí (srov. § 151 odst. 1 ve spojení s § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 větou první o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2013

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru