Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

32 Cdo 2352/2007Usnesení NS ze dne 08.08.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:32.CDO.2352.2007.1

přidejte vlastní popisek

32 Cdo 2352/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně D. a.s., zastoupené advokátkou, proti žalované T. J., a.s., zastoupené advokátem, o zaplacení částky 3 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25/6 Cm 51/97, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. ledna 2007 č. j. 4 Cmo 517/2006-186, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 12 257 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokátky.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně v pořadí druhým rozsudkem ze dne 22. května 2002 č. j. 25/6 Cm 51/97-104 uložil žalované, aby zaplatila žalobkyni částku 3 000 000 Kč s 18% úrokem z prodlení od 1. 7. 1996 do zaplacení, zamítl žalobu se žádostí, aby byla žalovaná zavázána k zaplacení 18% úroku z prodlení z částky 1 500 000 Kč od 21. 11. 1995 do 30. 6. 1996, z částky 1 000 000 Kč od 23. 12. 1995 do 30. 6. 1996 a z částky 500 000 Kč od 13. 3. 1996 do 30. 6. 1996, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací rozsudkem ze dne 18. ledna 2007 č. j. 4 Cmo 517/2006-186 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího a dovolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Podáním ze dne 30. července 2007 vzala žalovaná dovolání zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když žalovaná procesně zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno. Náklady žalobkyně sestávají z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši 10 000 Kč [§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 17 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů] a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), při připočtení náhrady za daň z přidané hodnoty ve výši 1 957 Kč (srov. § 137 odst. 3 o. s. ř., ve znění účinném od 1. května 2004).

Nesplní-li žalovaná dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto rozhodnutí, může žalobkyně podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. srpna 2007

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru